Ustaw jako stronę startowąDodaj do ulubionychKontaktMapa stronyKanał RSS

Komunikat z zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

Arkadiusz Nowak, Zebranie, Plenarne, Konferencja, Wyższych Przełożonych, Zakonów Męskich, zakon, zakonnicy,

Komunikat z zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

Ostatnia aktualizacja: 29/12/2008; 13:44.
   


W dniach 16-17 października br. odbyło się w Warszawie 120 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Udział w nim wziął Ojciec Prowincjał Arkadiusz Nowak. Przełożeni zakonni, obradując w rocznicę wyboru Sł. Bożego Jana Pawła II na stolicę Piotrową, z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, podjęli refleksję nad zakonną tożsamością w społeczeństwie pluralistycznym, wrażliwością zakonów na społeczne potrzeby oraz nad tym, jak być świadkiem Chrystusa ponad różnego rodzaju podziałami.

Komunikat z zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

Przed wspólnotami życia konsekrowanego stoją dziś bardziej niż kiedykolwiek wyzwania związane z funkcjonowaniem społeczeństwa demokratycznego. Wspólnoty zakonne, oparte na ślubach (...) czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, są w konfrontacji ze współczesną mentalnością pan-seksualizmu, nadmiernej konsumpcji, odrzucania autorytetów oraz braku wierności podejmowanym zobowiązaniom. W tej sytuacji osoby konsekrowane chcą na nowo odkrywać swe charyzmaty, aby świadczyć o spełnianiu się obietnic Chrystusowej Ewangelii.

Zakony - poprzez swą historyczną i charyzmatyczną różnorodność - chcą i mogą świadczyć, że uzasadniony pluralizm nie musi oznaczać relatywizmu w dążeniu do prawdy, ani szkodliwego indywidualizmu, ale stać się źródłem rozwoju i ubogacenia. Strzegąc swej specyficznej misji oraz określonej autonomii w Kościele osoby zakonne chcą jednocześnie budować "duchowość komunii" w posłuszeństwie Ojcu świętemu, w szacunku dla władzy biskupów, oraz we współpracy z różnymi środowiskami eklezjalnymi, w tym z nowymi ruchami kościelnymi, których liderami są osoby świeckie. Przełożeni zakonów męskich są przekonani, że postulowana przez Jana Pawła II "duchowość komunii" jest wciąż wielkim wyzwaniem dla Kościoła w Polsce.

Jednym z ważnych aspektów zakonnego świadectwa w społeczeństwie pluralistycznym jest posługa miłosierdzia, która przekracza konfesyjne granice. Zakony w Polsce prowadzą wiele dzieł charytatywnych szkoły, szpitale, hospicja, noclegownie, kuchnie dla ubogich etc., które stanowią konkretne odpowiedzi na potrzeby najuboższych. Jednak papieskie wezwanie do "wyobraźni miłosierdzia" każe nam pytać się nieustannie, jak w zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej skuteczniej pomagać potrzebującym, aby nie była to tylko pomoc doraźna, ale dobrze zaplanowany proces wychodzenia z materialnej i duchowej biedy.

Przełożeni zakonni dostrzegają trudności związane z aktualizowaniem Słowa Bożego do konkretnej sytuacji społeczno-politycznej. Z jednej strony, Ewangelia dotyczy życia ludzkiego we wszystkich jego przejawach, w tym również politycznych, z drugiej zaś, przepowiadanie Dobrej Nowiny nie może wikłać się w partyjne spory i podziały. Osoby zakonne, choć - jak wszyscy inni obywatele - mają prawo popierać jakąś partię, powinny jednak, zgodnie z głosem Episkopatu Polski, wystrzegać się publicznego głoszenia swych preferencji wyborczych, aby tego rodzaju zaangażowaniem nie zaciemniać misji, do której zostały powołane, a mianowicie bycia świadkami Chrystusa wobec każdego. Wzorem takiej postawy jest sam Jezus, który w skomplikowanej sytuacji politycznej koncentrował się na głoszeniu Królestwa Bożego, a nie na propagowaniu politycznych sposobów rozwiązania problemów narodu żydowskiego. Paradoks polega na tym, że owo apolityczne głoszenie Ewangelii legło - jak się potem okazało - u podstaw wielkich przemian społeczno-religijnych starożytnego świata. Zakonnicy chcą w taki właśnie sposób przemieniać Polskę i świat.

Przełożeni zebrani na 120 Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich wyrażają przekonanie, że (...) zakonnicy - przeżywając wciąż na nowo dany im charyzmat - będą przyczyniać się do budowania chcianej przez Boga jedności w różnorodności w Kościele i całym społeczeństwie. Uczestnicy Konferencji powierzają misję zakonów w Polsce Matce Bożej, która różnymi drogami współczesnego świata prowadzi nas do Jezusa oraz świętym zakonnikom św. Szymonowi z Lipnicy, bł. Stanisławowi Papczyńskiemu i bł. Marii Luizie Merkert, wyniesionym w tym roku na ołtarze.Stronę wyświetlano 3104 razy
od 17 października 2007 roku.
1998-2018 (C) Kamilianie & Krzysztof Gawliczek.