Ustaw jako stronę startowąDodaj do ulubionychKontaktMapa stronyKanał RSS

Spotkanie Prowincjałów Zakonu Posługujących Chorym, Rzym 8-14 listopada 2007r.

Spotkanie, Prowincjał, Zakonu, Posługujących Chorym, Rzym, 8-14 listopada 2007r., kamilianin, zakonnik, Arkadiusz Nowak

Spotkanie Prowincjałów Zakonu Posługujących Chorym, Rzym 8-14 listopada 2007r.

Ostatnia aktualizacja: 29/12/2008; 13:44.
   


I. Spotkaniu Prowincjałów przewodniczył Przełożony Generalny o. Renato Salvatore. Uczestniczyli w nim prowincjałowie poszczególnych prowincji oraz delegaci z v-ce prowincji i delegatur naszego Zakonu. Ze strony Prowincji Polskiej w spotkaniu uczestniczyli o. Arkadiusz Nowak - Prowincjał oraz o. Benedykt Mika - Sekretarz.

II. Konsulta Generalna przedstawiła sprawozdanie ekonomiczne ze stanu finansów Zakonu. Zaproponowano znaczne zwiększenie (podwojenie) kontrybucji poszczególnych prowincji na rzecz Kurii Generalnej. Podwyższone potrzeby finansowe wynikają z konieczności utrzymania Camillianum, misji w Gruzji, Armenii i innych krajach oraz prowadzonych remontów w Domu Generalnym. Propozycja Konsulty wywołała ożywioną dyskusję. W konsekwencji ustalono, że zostanie powołana główna komisja ekonomiczna, która dokona weryfikacji potrzeb Kurii Generalnej a następnie dokonana analizy stanu finansowego poszczególnych prowincji. Komisja w porozumieniu z prowincjałami i ekonomami prowincjalnymi, ustali dla każdej prowincji nową wysokość kontrybucji. Należy jednak przyjąć, że będzie to kwota znacznie wyższa od dotychczasowych wpłat.

III. Ojciec Generał zwrócił się do prowincji polskiej z prośbą o rozważenie wysłania zakonników do pracy w naszej wspólnocie w Lourdes. W chwili obecnej pracuje tam dwóch zakonników z prowincji francuskiej oraz po jednym z Burkina Faso i Beninu. Z różnych powodów nie będą oni mogli pełnić swojej misji dalej. Prowincja francuska nie jest w stanie zapewnić obsługi personalnej dla tej placówki. Również żadna inna prowincja nie jest w stanie wysłać zakonników, którzy mogliby rozpocząć pracę w Lourdes. W tej sytuacji pojawiła się realna groźba zamknięcia tej placówki. Stąd prośba o. Generała skierowana do prowincji polskiej i nadzieja na uratowanie sytuacji. Na wyraźne życzenie o. Generała odbyło się spotkanie Konsulty Generalnej z Prowincjałem francuskim i Prowincjałem polskim w trakcie, którego o. Generał przedstawił wstępne warunki ewentualnej współpracy w tym zakresie.

IV. Realizując program spotkania dyskutowano nad dokumentami wypracowanymi przez 56 Kapitułę Generalną. Szczegółowo omówiono następujące kwestie:

 • Na prośbę Ojca Generała zapoznano prowincjałów z aktualną sytuacją Kamiliańskiego Task Force. Sprawę referował o.Scott - założyciel i kierownik tego dzieła. Działalność Task Force wzbudza wiele wątpliwości dot. zarówno zasad funkcjonowania jak i faktu, że organizacja opiera się na pracy tylko jednego Kamilianina. Po prezentacji dokonanej przez o. Scotta i wysłuchaniu opinii jego przełożonego, Prowincjała amerykańskiego, kolegium prowincjałów zadecydowało, że Task Force i związany z nim o. Scott będzie przez najbliższy rok podlegał jurysdykcji Sekretariatu Misyjnego przy Domu Generalnym. Ma to wzmocnić nadzór nad merytoryczną i finansową działalnością tej organizacji.
 • Podkreślono konieczność opracowania we wszystkich prowincjach programu formacji i obowiązku uczestnictwa w nim ojców przez okres pięciu lat po święceniach kapłańskich, a w przypadku braci zakonnych przez okres pierwszych pięciu lat po złożeniu ślubów wieczystych. Formacja ma dotyczyć nie tylko duchowości zakonnej, ale w równym stopniu kamiliańskiej posługi.
 • Jako generalną zasadę przyjmuje się, że ukończenie seminarium duchownego nie stanowi zakończenia procesu kształcenia i formacji zakonnej. Zakonnicy w poszczególnych prowincjach, według uznania przełożonych powinni kontynuować naukę po ukończeniu seminarium duchownego. Dalsza nauka ma dotyczyć przede wszystkim kształcenia specjalistycznego i zdobywania umiejętności, które mają zastosowanie w realizacji kamiliańskiego charyzmatu. Podkreślono by w miarę możliwości studia na kierunkach medycznych oraz pokrewnych mających zastosowanie w pracy z chorymi kończyli nie tylko ojcowie, ale również bracia zakonni. Kształcenie specjalistyczne ma służyć m.in. umocnieniu kamiliańskiej tożsamości. Kamilianin ma być kimś więcej niż tylko duszpasterzem.
 • W każdej prowincji powinno zostać zorganizowane Kamiliańskie Centrum Pastoralne, które może być oddzielną jednostką organizacyjna lub działać w porozumieniu z innymi instytucjami np. uczelniami wyższymi lub instytutami naukowymi. Jednym z celów tego Centrum ma być propagowanie edukacji zdrowotnej, idei praw pacjenta oraz prezentowanie kamiliańskiego stanowiska w ważnych problemach zdrowotnych i etycznych.
 • Konsulta Generalna zachęca, aby działalność kamiliańska w poszczególnych prowincjach uwzględniała nowe wyzwania w medycynie. Jako bardzo istotne uznano by działalność kamiliańska była rozpoznawalna i powszechnie znana w środowisku służby zdrowia oraz w strukturach polityczno-rządowych. Powinniśmy z rozwagą nawiązywać współpracę z rządowymi instytucjami odpowiedzialnymi za kształt ochrony zdrowia w poszczególnych krajach. Mamy również, korzystając ze środków publicznego przekazu, szeroko promować myśli i sylwetkę Św. Kamila podkreślając, że jest patronem chorych i szpitali.
 • Jako bardzo ważne zadanie uznano naukę oficjalnych języków naszego Zakonów, są nimi: j. włoski i j. angielski. Mile widziana jest również znajomość języka hiszpańskiego i niemieckiego. Konsulta zachęca prowincjałów do tego by umożliwili klerykom i braciom zakonnym w ramach praktyk wakacyjnych udział w kursach językowych w prowincjach zagranicznych.
 • W trakcie bieżącej kadencji Konsulty Generalnej dopuszcza się, ze względu na coraz mniejszą liczbę zakonników w niektórych prowincjach, zawieranie pomiędzy prowincjami sojuszy, porozumień, wspólnych inicjatyw a nawet łączenie prowincji. Problem ze zmniejszającą się liczbą zakonników mają prawie wszystkie prowincje europejskie.
 • Szczególną uwagę poświęcono misjom zagranicznym naszego Zakonu. Postuluje się by nie otwierać nowych misji a raczej skoncentrować się na umocnieniu już istniejących. Podjęto dyskusję nad pytaniem czy jest zasadne prowadzenie i utrzymywanie tych misji, w których nawet po kilkunastu latach działalności nie ma rodzimych powołań. Niestety jako negatywny przykład wskazano naszą misję na Madagaskarze, gdzie mimo długoletniej pracy misyjnej, praktycznie nie ma stamtąd powołań (za wyjątkiem o. Alberta i obecnego nowicjusza, - ale to zdaniem dyskutantów stanowczo za mało). Dylemat ten nie został rozstrzygnięty. Zwrócono jednak uwagę by pracę misyjną prowadzić w taki sposób, aby formacja powołaniowa była jednym z priorytetów.
 • Zakon nasz zobowiązuje się do przestrzegania we wszystkich wspólnotach i dziełach kamiliańskich, następujących zasad:
  - należy unikać zakupu wszelkich produktów wytworzonych przez firmy krajowe i zagraniczne o których wiadomo, że nie respektują praw człowieka i niszczą środowisko naturalne;
  - przestrzegać zasad segregacji odpadów sztucznych i unikać marnotrawienia wody;
  - powierzać pieniądze zakonne instytucjom finansowym, które w swojej polityce ekonomicznej przestrzegają zasad etycznych i respektują prawa człowieka. Wykluczona jest jakakolwiek współpraca z tymi instytucjami, o których wiadomo, że produkują broń lub nią handlują.
 • Przedstawiona została koncepcja powstania w naszym Zakonie apostolstwa świeckich na wzór "Oblatów", którzy chcą żyć duchem naszego Zakonu bez angażowania się w śluby zakonne. Konsulta Generalna zachęca do rozwoju tej inicjatywy w poszczególnych prowincjach.
 • O. Generał przedstawił odpowiedź Stolicy Apostolskiej w sprawie, która od kliku lat budzi liczne kontrowersje. Sprawa dotyczy obecności w niektórych naszych wspólnotach zakonnych (prowincja niemiecko - holenderska i prowincja piemoncka), kobiet, które biorą czynny udział w zakonnym życiu wspólnotowym oraz poprzez swoją pracę na rzecz wspólnoty realizują charyzmat zakonny. Stolica Apostolska krytycznie odniosła się do tego doświadczenia.
 • W pierwszym kwartale 2008r. w Rzymie, odbędzie się spotkanie ekonomów prowincjalnych oraz w lutym 2008r. spotkanie Centralnej Komisji Formacyjnej.
 • Ustalono, że kolejne Kolegium Prowincjałów odbędzie się na przełomie października i listopada 2008r. Przyjęto propozycję Prowincjała brazylijskiego i spotkanie odbędzie się w Sao Paulo.
o. Benedykt Mika M.I.
sekretarz
 o. Arkadiusz Nowak M.I.
prowincjał


Stronę wyświetlano 3183 razy
od 28 listopada 2007 roku.
1998-2018 (C) Kamilianie & Krzysztof Gawliczek.